Blyhaglesaken – for eller i mot?

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har i flere år drevet en målrettet kampanje for å få opphevet forbudet, og nå ser det ut til at det kan gi resultater. På Stortinget er bare SV imot å se på forbudet på nytt.

– Vi har jobbet hardt og målrettet siden 2009 for å få opphevet forbudet. Det er ikke faglig godt begrunnet, og vi har fått alle partier bortsett fra SV til enten å oppheve forbudet eller i hvert fall behandle saken på nytt, sier Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Hva synes du om blyhagl?

http://www.nrk.no/nordland/forbud-mot-blyhagl-kan-bli-opphevet-1.11245184