1 dag

 • 362 spørsmål
 • Pris 49,-
 • Kjøp nå

  10 dager

 • 362 spørsmål
 • Pris 149,-
 • Kjøp nå

  30 dager

 • 362 spørsmål
 • Pris 199,-
 • Kjøp nå

  Gratis demo

 • 30 spørsmål
 • Helt gratis
 • Demo

  Informasjon

  Generell informasjon

  1. april 1986 ble det innført obligatorisk jegerprøve for førstegangsjegere for og gi basiskunnskap om jakt samt skape sunne holdninger blant jegere. I dag må alle som skal utøve jakt gjennomføre og bestå jegerprøven som etter 1. januar 2013 skal besvares elektronisk.

  Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrert i Jegerregisteret må gå opp til jegerprøven. Det finnes et obligatorisk kurs som må tas før eksamen. Kurset er på 30 timer, og består av temaer innen de jaktbare artene, skytevåpen, fangstredskap,  og human, etisk og sikker jakt.

  Opplæringsjakt

  Fra og med fylte 14 år er det mulig å delta på oppæringsjakt for småvilt. Vedkommende må ha tillatelse fra forelde / foresatte, og må føres tilsyn med under våpenbruk. Tilsynsjegeren må være over 20 år gammel, i tillegg må personen ha betalt jegeravgiften og drevet med jakt i minst tre år.

  Tilsynsjegeren må ha tillatelse fra grunneieren eller rettighetshavende for å drive med opplæringsjakt.