1 dag

 • 362 spørsmål
 • Pris 49,-
 • Kjøp nå

  10 dager

 • 362 spørsmål
 • Pris 149,-
 • Kjøp nå

  30 dager

 • 362 spørsmål
 • Pris 199,-
 • Kjøp nå

  Gratis demo

 • 30 spørsmål
 • Helt gratis
 • Demo

  Anbefalte lærebøker

  jegerprøven«den nye jegerprøveboka»

  Boka dekker pensum til jegerprøven og er delt inn i 9 moduler. Følgende grep er gjort for å tilpasse boka til målgruppa:
  · vanskelige ord og setninger er fjernet eller skrevet om
  · viktige begreper er forklart i egne bokser + at de står samlet bak i boka.
  · lover og forskrifter er plassert i egne bokser
  · boka er spekket med interessante og forklarende foto og tegninger
  · boka har en enkel og tydelig oppbygning
  · teksten er delt opp i små bolker med overskrifter, slik at den er lett å finne fram i og enklere å forstå
  · bak i boka er en stikkordliste som gjør det enkelt å finne fram
  · boka har et kapittel om funksjonshemming og jakt. Dette er nytt i jegerprøvesammenheng

  Kjøp nå

  jegerprøven

  «Jegerprøven med Norges Jeger- og Fiskerforbund»

  er NJFFs offisielle jegerprøvebok som ble utgitt første gang i 2010. Endelig har Norges største jegerprøvearrangør tatt steget fullt ut og laget en ny og moderne jegerprøvebok, godt tilpasset kursopplegget rundt jegerprøven

  Kjøp nå

  ABC for jegerprøven

  ABC for jegerprøven er en bok for kandidater til jegerprøven, men også til jegere som allerede har bestått prøven. Stoffet i denne boken danner grunnlaget for å bestå jegerprøven.

  Boken innholder alle de nye bestemmelsene i viltloven etc, og har gode bilder og illustrasjoner.

  Kjøp nå