1 dag

 • 362 spørsmål
 • Pris 49,-
 • Kjøp nå

  10 dager

 • 362 spørsmål
 • Pris 149,-
 • Kjøp nå

  30 dager

 • 362 spørsmål
 • Pris 199,-
 • Kjøp nå

  Gratis demo

 • 30 spørsmål
 • Helt gratis
 • Demo

  Om jegerprøven

  Jegerregisteret

  Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

  Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge jegerprøven, mot at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i hjemlandet.

  Jegerprøveeksamen og eksamensgebyr

  Det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre elektronisk eksamen. Den som skal gå opp til eksamen må betale et eksamensgebyr på 280 kr. Gebyret skal betales på fastsatt giro som fås hos kommunen.

  Informasjon om elektronisk eksamen finnes på www.jegerprøveeksamen.no.

  Jegerprøven

  Den elektroniske prøven består av 50 spørsmål fra ni kategorier. Alle oppgavene har tre svaralternativer og bare ett er riktig.

  Kategori

  Antall spørsmål

  Prosent

  Jakt og holdninger

  5

  10 %

  Våpen og våpenlovgivningen

  5

  10 %

  Human og sikker jakt i praksis

  4

  8 %

  Artskunnskap

  10

  20 %

  Lover og forskrifter

  15

  30 %

  Skyting og fangst

  7

  14 %

  Jaktformer og ettersøk

  3

  6 %

  Jakthunder og dressur

  2

  4 %

  Ivaretakelse av viltet

  3

  6 %