Nord-norske tvillinger på jakt

De to tvillingene fra Nordreisa lever og ånder for jakt og friluftsliv. Begge har de jaktlisens for jerv, gaupe, ulv og bjørn. Tirsdag er programserien «Ut i naturen» med søstrene ut på jakt.

I programmet kan man blant annet bli med tvillingene på småviltjakt. Men tvillingene vil også jakte større byttedyr. I desember felte Kristine Thybo Hansen (22) sin første jerv i Reisadalen i Nord-Troms.

Viltkamera med varsling

I skoggrensa ved Saraelv har Kristine satt opp viltkamera med åte av sau- og elgkjøtt.

En dag før jul strømmet det på med billedmeldinger fra viltkameraet til mobiltelefonen hennes. Kristine heiv seg på skiene og begynte på ferden til området hvor hun også har ei jaktbu.

Men på veien opp mistet hun nesten troen på jaktlykken.

http://www.nrk.no/nordnytt/tvillinger-med-lisens-til-a-jakte-1.11434562